Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

23:44
Tak, to jest szalone. Miłość albo jest szalona, albo jej w ogóle nie ma.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
23:39
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiemaproblemu niemaproblemu
23:37
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
23:36
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
23:33
23:32
6151 1643 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viaavooid avooid
23:31
Gdyby ktoś umiał spojrzeć na nas z góry, zobaczyłby, że świat jest pełen ludzi biegnących w pośpiechu, spoconych i bardzo zmęczonych, oraz ich spóźnionych, pogubionych dusz, które nie mogą nadążyć za swoimi właścicielami.
— Olga Tokarczuk - "Zagubiona dusza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMezame Mezame
23:30
8402 938c
Reposted fromsavatage savatage viaMezame Mezame
23:29
1186 9c6b
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaMezame Mezame
23:44
Tak, to jest szalone. Miłość albo jest szalona, albo jej w ogóle nie ma.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
23:39
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiemaproblemu niemaproblemu
23:37
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
23:36
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
23:33
23:32
6151 1643 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viaavooid avooid
23:31
Gdyby ktoś umiał spojrzeć na nas z góry, zobaczyłby, że świat jest pełen ludzi biegnących w pośpiechu, spoconych i bardzo zmęczonych, oraz ich spóźnionych, pogubionych dusz, które nie mogą nadążyć za swoimi właścicielami.
— Olga Tokarczuk - "Zagubiona dusza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMezame Mezame
23:30
8402 938c
Reposted fromsavatage savatage viaMezame Mezame
23:33
23:32
6151 1643 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viaavooid avooid
23:31
Gdyby ktoś umiał spojrzeć na nas z góry, zobaczyłby, że świat jest pełen ludzi biegnących w pośpiechu, spoconych i bardzo zmęczonych, oraz ich spóźnionych, pogubionych dusz, które nie mogą nadążyć za swoimi właścicielami.
— Olga Tokarczuk - "Zagubiona dusza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl